Festa fi de curs

Tímida nit blanca,
la foscor et fa ullets.
Balleu, les due juntes!

      Festa fi de curs

Lluís Ribes i Portillo