Una vida

L’alba es fica al llit
per primer cop bat l’arna
i la llàgrima de Job somriu.
Els núvols passejen el blanc
l’ou es deposita al sòcol
les hores del dia rondinen.
Pels terrats el vent miola
el cuc no deixa de menjar
l’escombra s’ho mira.
El somni s’apropa
s’emmuralla la nimfa
es despulla la nit.

      Una vida

Lluís Ribes i Portillo