Parafrasejant Schopenhauer

El propòsit que té el poeta a l’hora de posar en moviment la nostra fantasia és el de mostrar-nos amb un exemple què és la lluna, què és el sol.

      Parafrasejant Schopenhauer

Lluís Ribes i Portillo

FacebookTwitterGoogle+Pinterest